Anyák napjára

 

Május első vasárnapja 1928 óta hivatalos ünnep, talán az egyik legszebb, legbensőségesebb ünnepnap Magyarországon: az anyaság köszöntésének napja. Bár vannak, akik az anyák köszöntését leszűkítenék az édesanyákra, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sok olyan asszony is érdemes a tiszteletre és a szeretetteljes köszöntésre, aki bármely okból maga nem adhatott másnak életet, de édes gyermekeként gondozott, óvott és nevelt valakit, akit sajátjaként szeretett és szeret.

 

 

 

Az anyaság ünneplése – legtöbb ünnepünkhöz hasonlóan – az emberi civilizáció bölcsőjének számító ókori Görögországban vált kitüntetett nappá, amikor a tavasz, és egyúttal az újjászületés ünneplésének keretében megemlékeztek az anyákról is. Az 1600-as évektől az anyák napja szakrális tartalommal telítődött, és előbb a húsvéti ünnepkör, majd a Mária kultusz részévé vált. Az Amerikai Egyesült államokban1872-ben, Bostonban ünnepelték meg első alkalommal ezt a napot, azoknak az anyáknak a támogatására, akik a polgárháborúban veszítették el fiukat – vagy férjüket. 1907-ben Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját ünnepnappá nyilváníttatni, de erőfeszítéseit csak 1914-ben koronázta siker. Ebben az évben Woodrow Wilson amerikai elnök május 9-én napvilágot látott proklamációjával május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította.

Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt rendezett első alkalommal anyák napi ünnepséget 1925 március 8-án, a Mária tisztelet hagyományai közé illesztve azt. Az első ünnepségre a MÁV gépgyár foglalkoztatójában került sor, az esemény résztvevői a gyár munkásainak gyermekei voltak. Mivel az Ifjúsági Vöröskereszt az ünnep országossá tételét szerette volna elérni, a szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

Anyák napján a gyerekek és az unokák virággal, vagy maguk által készített ajándékkal köszöntik édesanyjukat, nagymamájukat – vagy azt az asszonyt, aki édesanyjuk helyett szeretettel, féltő és felelős aggodalommal gondoskodik róluk. A gyermekek életkora természetesen nincs életkori korlátokhoz kötve. A hatvan-hetven éves „gyerekek” ugyanúgy felköszöntik édesanyjukat, nevelőjüket, mint a kisgyermekek. Szép hagyomány, hogy azok, akik már nem találkozhatnak személyesen a szeretett lénnyel, a sírján helyezik el a nem múló hála és szeretet virágait. Talán nem született még olyan költő a földön, aki életművében ne jelölt volna ki helyet az anyák előtti tisztelgésnek. Ezúttal egyik legnagyobb költőnk, akinek nevét tér és művelődési központ őrzi kerületünkben, József Attila 1934 októberében keltezett versével köszöntjük az anyákat: legyen nekik nagyon boldog ez a nap!

 

             MAMA

 

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

 

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

 

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

 

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

 

 

 

Képgaléria