Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat szociális intézménye
Akadálymentes változat

Keresés

2021. Május
HKSzeCsPSzoV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ2017.05.11

A HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Így kezdődött…

1988-ban az akkori XIII. kerületi Tanács és a Magyar Katolikus Egyház Szeretetszolgálata által közösen benyújtott pályázat eredményeként hozták létre a HÍD Önkormányzati – Egyházi Családsegítő és Módszertani Központot. A HÍD nevének szimbolikus értelmében a kapcsolati kommunikációs, együttes munkában megvalósuló lehetőségekben keresi a családdá, - csoporttá, - társadalommá szerveződés útját. A HÍD fő feladatát az alábbiakban határozták meg: mint családsegítő központ, a kerületi szociális alapellátásban való részvételére, mint állami-egyházi családsegítő szolgálat családterápiás és családkonzultációs tevékenységre, egyházi módszertani központként arra, hogy terephelyül szolgáljon az egyháznál szociális munkát végzők, illetve kispapok számára, másrészt kiadványok megjelentetésére a segítő munka témakörében. A családgondozás a kerület egy kijelölt részén, mintegy 50 ezer főt érintő területen kezdődött meg. Ez a területi korlátozás hamar tarthatatlan lett és rövid időn belül a kerület minden lakosa az intézményhez tartozott. Az egyéni esetmunka mellett csoportok is szerveződtek: a játszóház 8-12 év közöttieknek (nyári nyaraltatással), nyugdíjas klub, kompenzált pszichotikusok csoportja, bibliodráma az egyetemista korosztály számára. Családterápiára és családkonzultációra a kerületen kívül a főváros egész területéről fogadott az intézmény klienseket egyházi szálon keresztül.

 

 …és így folytatódott

Lassanként a Magyar Karitásszá átalakult Szeretetszolgálat részvállalása csökkent és 1998 január 1-től az intézmény kizárólag önkormányzati fenntartásúvá vált. Az 1997-es gyermekvédelmi törvény a családot segítő szolgáltatások által, az önkormányzat alapellátó feladatává tette a gyermekek családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az intézménynek adta 1997. november 1-től. 1998-ban az intézmény új működési helyét a Visegrádi u. 96/b szám alatt jelölték ki. Az igazi strukturális változásra 1999. október 1-től nyílt lehetőség egy új, önálló telephely kialakításával a Vizafogó sétány 6. szám alatt. 2002-ben Híd Családsegítő a Visegrádi u. 111-be költözött, itt működtetve a családsegítést, a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásaira a Vizafogó sétány 6. szám alatti telephelyet jelölte ki a fenntartó. Ebben a szervezeti tagozódásban végezte szolgáltatásait az egyes egységek 2005 tavaszáig. 2005-ben a fenntartó önkormányzat létrehozta a Prevenciós Központot, amelynek egyik szakmai egysége a HÍD Családsegítő lett. A következő jelentős változás 2016. január 1-től következett be a HÍD Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ szakmai egységek összevonásával, HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat néven működik jelenleg. A helyi szükségletekre kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, a kölcsönös bizalomra és együttműködésre építve biztosít személyes szociális segítő és mentálhigiénés szolgáltatásokat. A Szolgálat a XIII. kerületi családok és gyermekek alapellátását végzi. 

 

 

A HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

 

Az 1997. évi XXXI. törvény, mely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szól, az önkormányzatok alapellátási feladatává tette a Gyermekjóléti Szolgálatok létrehozását. A XIII. kerületi önkormányzat ezeket a feladatokat 1998. november 1-től a HÍD Családsegítő Központnak adta. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás eddigi közös története ettől a ponttól kezdve kettéválik, mivel strukturálisan is elkülönült a két szolgáltatás. 1999. október 1-vel a Gyermekjóléti Központ a Vizafogó sétány 6. szám alá, önálló telephelyre költözött.

2005-ben létrejött a Prevenciós Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat pedig 2006-ban átalakult Gyermekjóléti Központtá. Ezt követően a Vizafogó sétány 10. sz. alá költözött. A Központtá válás olyan plusz szolgáltatások felvállalását jelentette, mint az utcai szociális munka, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti ügyelet.

 A közös múlt legfontosabb hozadéka az a hozzáállás, ami mindkét intézményt az első időktől kezdve jellemezte: a magas szintű szakmai tudás, emberi elköteleződés és szolidaritás a kerületben élő kiszolgáltatott, nehéz helyzetű emberek családok iránt.

2016. január 1-től a törvényi változások következtében a HÍD Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ szakmai egységek összevonása megtörtént, a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ néven működik, mely előkészíti a hatósági intézkedéseket, valamint a speciális szolgáltatásokat biztosítja a kerületi lakosoknak. Célunk, hogy a gyermekek a saját családjukban nevelkedhessenek, és csak legvégső megoldásként tegyünk javaslatot családjukból való kiemelésükre azokban az esetekben, amikor az együttműködés hiánya lehetetlenné teszi a veszélyeztetettség elhárítását.

 

HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Információnyújtás

Az intézményhez forduló személy részére szakmai ismereteket nem tartalmazó tájékoztatás nyújtása.

 

Tájékoztatás

A gyermekjóléti segítő szakember egy probléma vagy cél megoldásához szükséges ismeretek átadásával segíti a klienst. Tájékoztatást nyújt az adott problémakörökhöz kapcsolódó témakörökben, különösen a következőkben:

  • A gyermeki, szülői jogok, kötelezettségek.
  • A gyermekek, családok életminőségét javító támogatások, ellátások, szolgáltatások.
  • A szociális válsághelyzetben levő várandóssággal kapcsolatos tudnivalók.
  • Az átmeneti gondozás formái.
  • Az örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos kérdések.
  • Gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi hatósági intézkedések, gyermekvédelmi szakellátás.

 

Ügyintézési segítség

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújt a kliens kérelmének előterjesztéséhez, szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, szolgáltatónál.

 

Tanácsadás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembere segíti az igénybevevőt egy probléma vagy cél felismerésében és megítélésében, valamint az annak kezelésére vagy elérésére alkalmazható alternatívák mérlegelésében.

 

Állás-LES

A Zuglói Állás-LES munkaközvetítő irodával együttműködve 2016. végén elindult a HÍD Család és Gyermekjóléti Központban az álláskeresési tanácsadással egybekötött munkaközvetítés.

Az álláskeresőknek a tanácsadók egy regisztrációs lap kitöltése után önéletrajzot készítenek, ami elengedhetetlen a munkakereséshez. Ezután a több, mint 100 munkáltatót tartalmazó adatbázisból közösen kiválasztják a célállásokat. (Budapesti és Pest közeli cégek, többféle területen, megváltozott munkaképességűeket is várnak)

 

Baba-mama Klub

A Baba-mama Klub programokat biztosít a kerületben elő kisgyermekes és várandós anyák részére. A programokra meghívunk védőnőt, bölcsődei gondozónőt, táplálkozástudományi és más szakembereket a szülők érdeklődési területe szerint. Ha igény mutatkozik rá, intim tornát szervezünk. Az anyák a klubban tanácsokat kaphatnak gyermekeik gondozásáról, neveléséről, pszichológiai fejlődéséről. Ezekről a témákról szakmai filmeket is bemutatunk, és beszélgetést folytatunk velük a látottakról.

 

A baba-mama klubbal párhuzamosan (egy időben) kreatív kézműves foglalkozásokat tartunk óvodásoknak, kisiskolásoknak, amit összekapcsolunk a gyermekek többirányú fejlesztésével. A kézműves foglalkozások tematikája követi az aktuális tavaszi-nyári-őszi-téli ünnepeket. 

 

Közvetítés más szolgáltatásokba

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szülői kezdeményezésre vagy (alapellátásban történő gondozás esetén) a szülővel egyeztetve olyan szolgáltatásokba közvetítenek, melyek átmenetileg tehermentesíti a krízishelyzetbe került szülőket, lehetőséget, esélyt kapva arra, hogy élethelyzetükön változtassanak. 

 

Ilyenek: a családok átmeneti otthona, az anyaotthon, a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat.

 

„Családok átmeneti otthonába” azonnal vagy várólista alapján kerülhetnek a krízishelyzetbe került családok 14 év alatti gyermekeikkel.

 „Anyaotthonba” azonnal, vagy várólista alapján kerülhetnek bántalmazott, vagy krízishelyzetbe került anyák 14 év alatti gyermekeikkel.

 „Gyermekek átmeneti otthonába” a szülő(k) kérelmére kerülhet a gyermek.

A „Helyettes szülő” olyan szolgáltatási forma, melyben egy képzett befogadó család saját háztartásában teljes körű ellátást biztosít a befogadott gyermeknek. A gyermek szülői kérelemre kerülhet be. 

 

HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Kapcsolattartási ügyelet

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ találkozásra, együttlétre alkalmas semleges, biztonságos, nyugodt helyet biztosít a gyermekével kapcsolattartásra jogosult szülőnek, vagy más kapcsolattartásra jogosult személynek. A szolgáltatást az elvált, külön élő szülők és gyermekeik részére, a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére, és más (Gyámhivatali vagy Bírósági eljárás eredményeképpen jogosult) hozzátartozók részére biztosítja a helyszínt. A szolgáltatást abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a kapcsolattartásra kötelezett fél XIII. kerületi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. A kapcsolattartást a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban, a Gyámhivatalban vagy Bíróságon keresztül lehet kezdeményezni. A hozzánk forduló szülőkkel az előkészítő beszélgetések után (ld.: Mediáció) kapcsolattartási keret-megállapodást kötünk.

 

Mediáció

Ezt a szolgáltatást azoknak a szülőknek ajánljuk, akik gyorsan, és hatékonyan szeretnének előrelépni a szülő-gyermek kapcsolattartási problémájuk megoldásában, de önerőből nem tudnak megállapodni egymással. Azoknak, akik félre tudják tenni sérelmeiket, akiknek fontos, hogy gyermekük a külön élő szülővel rendszeres kapcsolatot tartson, de előnyben részesítik a semleges helyszínt. Az igénybejelentést követően mindkét szülőt megkeressük levélben vagy telefonon, majd külön-külön találkozunk velük, és személyes beszélgetést folytatunk. A következő alkalommal a szülők a mediátorok segítségével kidolgoznak egy- a gyermek érdekeit szem előtt tartó, mindenki számára elfogadható – megállapodást. A sikeres megállapodás után megkezdődhetnek a szülő-gyermek találkozások.

 

Kórházi szociális munka

A szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése a szülészeti-nőgyógyászati osztályokon. Kórházi gyermek osztályokon elhanyagolás és/vagy bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele.

 

Telefonos készenléti szolgálat

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

 

Az készenléti szolgálat telefonszáma: +36-30/495-0480 

Országos Gyermekvédő hívószám (ingyenesen hívható zöld szám): +36-80/212-021

 

Jogi tanácsadás

Jogász munkatársunk jogi tanácsadást, tájékoztatást nyújt.  Segíti a hivatalos iratok megértését, javaslatot tesz a szükséges jogi intézkedésekre. Jogi képviseletet nem vállal. A tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés nem szükséges.

 

Pszichológusi szolgáltatás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban 2 pszichológus dolgozik, hetente több alkalommal is. A pszichológusok gyermekekkel és felnőttekkel is végeznek terápiát. A kapcsolatot a családsegítőn, esetmenedzseren keresztül lehet velük felvenni, és időpont egyeztetés után lehet őket felkeresni.

 

Fejlesztő pedagógus

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban a tanulási nehézségekkel, vagy magatartási zavarokkal küszködő gyermekek korrekciós, kompenzáló fejlesztését végzi egyénileg vagy 1-3 fős csoportban. Pedagógiai módszereket alkalmaz a tanulási zavarok azonosítására. Nem konkrét tananyagot tanít, nem korrepetál, hanem olyan alapkészségeket fejleszt, melyek a gyerek tanulási képességeit javítják.

 

Családi konzultáció, párterápia

Képzett családterapeuta munkatársaink a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban fogadják előzetes bejelentkezés után azokat a párokat, családokat, akik úgy érzik, személyes kapcsolatuk krízisbe került, vagy érzelmi, kommunikációs problémákkal küzdenek. 

 

Utcai és lakótelepi szociális munka

A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, illetve a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, vagy saját szolgáltatási körében szervezi a gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat. 

 

Iskolai szociális munka

2015-től a 1997/III. törvény módosítása lehetővé tette, hogy a család- és gyermekjóléti központok önként vállalt feladatként iskolai szociális munkát végezzenek. Modellprogramként három kerületi iskolában kezdtük végezni a munkát, a bevont iskolák számát fokozatosan bővítettük. 2018. szeptemberétől kötelező feladatként látja el a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ a kerületben működő köznevelési intézményekben. Irányadó szám, hogy 1000 diákonként egy fő óvodai- és iskolai szociális segítő lássa el a feladatot.

 

Gyermek és kamasz táborok

A nyári táborok a Velencei tónál a XIII. kerületi Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági táborában kerülnek megszervezésre. A kisebb gyerekeknek szóló tábor programja az egészséges életmódra való nevelés, a kamaszkorúaknál a cél a bűnelkövetővé vagy áldozattá válás megelőzése. Mindkét programba speciális tudású szakembereket is bevonunk.

 

Nyári napközis tábor

2013 óta minden évben nyári napközis tábort szervezünk a nyári szünetben. Hétfőtől péntekig változatos, színes programokkal kedveskedünk a szünidő alatt a gyerekeknek. A napközis táborba jelentkezési lap kitöltése szükséges, a táborhét előtti hét hétfőtől lehet leadni a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban. A tábort 8-14 éves korú kerületi gyerekekek ingyenesen vehetik igénybe.

 

Kamaszcsoportok

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban megvalósuló Previ csoportok a hét szinte minden napjára kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára, melyek részletes programját itt találhatják.