Közérdekű adat igénylésével kapcsolatos jogorvoslat

Közérdekű adat igénylésével kapcsolatos jogorvoslat

Miről nem adhatunk felvilágosítást?

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog nem korlátlan, így nem áll módunkban felvilágosítást adni különösen:

- olyan személyes adatokról, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek olyan adatairól, amelyek nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak,

- a minősített adatokról (államtitok, szolgálati titok),

Jogorvoslat a közérdekű adatigény elutasítása esetén

Amennyiben az Ön által kért közérdekű adatokkal nem rendelkezünk, vagy azt - törvényi akadály miatt - nem bocsáthatjuk az Ön rendelkezésére, vagy a kért adat döntést-előkészítő adatnak minősül, igénye teljesítésének megtagadásról és ennek okairól az igény beérkezését követő 8 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben az elutasítással nem ért egyet, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a Fővárosi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.).