Boldog 50. születésnapot!

Május 15-én, bensőséges hangulatú ünnepség keretében emlékeztek a Gogol utca 32. szám alatt található Hétszín Tagóvoda és Szivárvány Bölcsőde épületkomplexuma átadásának 50. évfordulójára az önkormányzat, a kerületi gyermekintézmények, az egykori és a mai óvodások, bölcsődések, valamint szüleik és nagyszüleik képviselői.

 

 

 

Az eseményen megjelent vendégeket, akik között ott volt dr. Tóth József polgármester, Holopné Schramek Kornélia, dr. Puchner Gábor és Csiga Gergely alpolgármesterek, Varga Zsanett a képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottságának elnöke, Erdélyi Nóra az Egyesített Óvoda igazgatója, számos önkormányzati intézmény, valamint a szülői közösségek reprezentánsai, Németh Borbála, a Prevenciós Központ intézményvezetője üdvözölte, majd az egybegyűltek dr. Tóth József polgármester ünnepi köszöntőjét hallgatták meg.

 

 

 

A polgármester emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy az önkormányzat integrált településfejlesztési stratégiája egyik kiemelt területeként tekint a gyermekintézmények fenntartására, fejlesztésére, működési feltételeik folyamatos korszerűsítésére. A fennállása 50. évfordulóját ünneplő két intézmény jó példája erőfeszítéseink eredményének, a minőségi szolgáltatás biztosítására irányuló munkánknak. Az óvodák részesedése az önkormányzat költségvetéséből 7,4 milliárd, a bölcsődéké mintegy 3 milliárd forint, így a két ágazatra évenként több mint 10 milliárdot költünk: ez a kerület költségvetésének 21,6%-ka, több mint ötöde. Úgy gondoljuk, hogy ez a pénz a jövőbe való beruházás, ami az itt élő családok, gyermekek életkörülményeinek alakulásában hasznosul. Dr. Tóth József részletesen szólt arról is, hogy a gyermekintézményben dolgozók megbecsülésével, a szülőkkel való folyamatos és konstruktív kapcsolattartással sikerült biztosítani, hogy a kerületi bölcsődések és óvodások jó légkörben, optimális körülmények között, magasan képzett kisgyermeknevelők és óvónők gondoskodása mellett fejlődhessenek életüknek ebben a fontos szakaszában. A polgármester végezetül további jó munkát kívánt a fél évszázados fennállásukat  ünneplő intézmények valamennyi dolgozójának.

 

 

 

A polgármester beszédének elhangzását követően Szászhalmi Edit, a Hétszín Tagóvoda intézményvezetőjének ünnepi gondolatait hallgatták meg a jelenlévők, aki bevezetőjében említést tett arról, hogy ő maga 17 éve dolgozik az óvodában, amelynek 10 éve a vezetője.

–Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy olyan szülők keresik az óvodánkat gyermekeiknek, akik maguk is ide jártak 20-30 évvel ezelőtt – mondotta Szászhalmi Edit, majd röviden áttekintette az 1974-ben átadott épület történetét, hangsúlyozva a 2020. évi felújítás jelentőségét, ami számos pozitív változásra nyújtott lehetőséget az itt működő intézményekben. Mint elhangzott, a 100 férőhelyes  óvodában jelenleg 4 csoportban 97 gyermekkel foglalkoznak, a legújabb képességfejlesztő játékok mellett tornaterem, sószoba, alkotóműhely, tágas és jól felszerelt udvar, és a szükséges infokommunikációs eszközök rendelkezésre állása teszi teljessé az óvodai munka feltétel rendszerét. Az intézményvezető a szülőkkel való harmonikus együttműködés jelentőségének hangsúlyozását követően köszönetet mondott a fenntartó önkormányzatnak a magas színvonalú, távlatos és felelősségteljes támogatásáért, majd Brunszvik Teréz szavaival zárta beszédét: „Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünknek jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre”.

Az ünnepség Kisné Bozsó Anna, a Szivárvány Bölcsőde intézményvezetőjének beszédével folytatódott, aki áttekintést adott a bölcsődében folyó munkáról, különös tekintettel a beszoktatási időszak és a családlátogatás jelentőségére, az adaptációs folyamatban betöltött szerepére, a gondozás és a nevelés viszonyára, értelmezésére.

 

 

 

–Napjainkra a családok számára nyitott intézménnyé váltak a bölcsődék, ahol fontos szerepe van a családnak is. Az első három év meghatározó az ember életében. Ezért különösen fontos, hogy milyen benyomások, hatások érik a gyermekeket ebben az időszakban. Elmondhatom, hogy az 50. születésnapját ünneplő Szivárvány Bölcsődében minden adott ahhoz, hogy a gyermekek és szüleik jókedvűen, szeretettel jöjjenek intézményünkbe, ahol mi is szeretettel fogadjuk őket, arra törekedve, hogy az optimális körülmények között teljes biztonságban, a lehető legsokoldalúbban fejlődhessenek.

A beszédek elhangzását követően egykori és jelenlegi óvodások ünnepi műsorával folytatódott az esemény, végezetül pedig az egybegyűltek az intézmények elmúlt évtizedeinek tárgyi emlékeiből, valamint a Bódis Oxána festő-, és képzőművész által vezetett alkotóműhely munkáiból rendezett kamara kiállítást tekinthettek meg az ünnepség résztvevői.

 

 

 

Képeink a születésnapi ünnepség pillanatait idézik. Tekintse meg galériánkat!

 

Képgaléria