Értéket teremt és szocializál a közfoglalkoztatás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatással járó feladatok végrehajtását a vonatkozó jogszabály megjelenését követően a 2005-ben létrehozott Prevenciós Központ feladatkörébe illesztette. A döntést az a felismerés alapozta meg, hogy a közfoglalkoztatás értékteremtő funkciója mellett számos szociális aspektussal is rendelkezik. A közfoglalkoztatás aktuális helyzetéről Wágner Zitával, a Prevenciós Központ Közfoglalkoztatás szervezőjével beszélgettünk.

–A közfoglalkoztatással kapcsolatban elsőként mindenkinek az a gondolat jut az eszébe, hogy lényegesen kevesebb álláskereső alkalmazására nyújt lehetőséget, mint ahányan jelentkeznek a közmunkási pozícióra. Hogyan alakult kerületünkben a közfoglalkoztatottak száma?

Adataink alapján pontosan leképezte az országos képet. Miközben az elmúlt években jelentősen növekedett a nyilvántartott álláskeresők száma, a közfoglalkoztatottak aránya a jogalkotói szándéknak megfelelően erőteljes csökkenést mutatott. A pandémia, a világméretű Covid-19 járvány következtében kerületünkben is csaknem 70%-kal nőtt az álláskeresők száma. Az elmúlt esztendőben a kedvezően alakuló munkaerő piaci változások eredményeként ugyan nagyon sokan képesek voltak ismét munkát találni, de mégis magas maradt a tartósan elhelyezkedni nem tudók aránya, és beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségek is. Ezek a körülmények, amelyekre további, negatív hatást gyakorolt az energiahordozók árrobbanása és a példátlan mértékű infláció, jelentős mértékben növelték a közfoglalkoztatás, mint a szociális csapdából történő kitörési lehetőség értékét. Az elmúlt évben a Prevenciós Központ 10 közfoglalkoztatott alkalmazására kapott lehetőséget a BFKH XIII. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály. Kellemes meglepetésünkre, a kedvezőtlen előjelekre rácáfolva ebben az esztendőben a korábbi létszám megduplázására kaptunk lehetőséget, ennek megfelelően márciusban november 30-ig terjedő időszakra húsz jelentkezővel köthetünk szerződést.

–Hogyan jellemezhető egy átlagos közfoglalkoztatott? Milyen tényezők és körülmények vezetnek valakit erre a kereső foglalkozásra?

Minden eset, minden történet más és más. A közfoglalkoztatottak között akadnak magasan képzett, de a munkavállalói képességeikben különböző okok miatt erősen korlátozott, alacsony képzettségű, különböző betegségekben szenvedő, és a munkaerőpiacon az életkoruk miatt elhelyezkedni nem tudó emberek is. Tapasztalataim szerint az utóbbi időben észrevehetően csökkent a valamilyen függőség, vagy szenvedélybetegség miatt tartósan munkanélkülivé vált jelentkezők száma, miközben nőtt azoké, akik sehol máshol nem találnak elhelyezkedési lehetőséget. Az új jelentkezők között sok az ismerős arc, és többen is vannak, akik már tíz évvel ezelőtt is dolgoztak a Prevenciós Központ közfoglalkoztatási programjában. A jelenlegi csapat átlagéletkora ötven év felett van. A negyvenes korosztályhoz tartozók többgyermekes szülők, akik éppen a családi kötelezettségeik, elfoglaltságaik miatt nem tudnak tartósan munkát vállalni, vagy megtartani a munkahelyüket. Éppen ezért különösen fontos, hogy a Prevenciós Központra nem csak mint munkahelyre és jövedelemforrásra, hanem mint támogatást, segítséget nyújtó szervezetre is számíthatnak a közmunkások.

–Milyen támogatásban részesülhetnek a közfoglalkoztatottak a rendszeres havi jövedelmen túl?

A kiszámítható, anyagi biztonságot jelentő havi fizetés mellett havi utazási igazolványt, és vásárlási lehetőséget biztosítunk számukra az Angyalföldi Szociális Egyesület bolthálózatában. Mindezek eredményeként többüknek lehetőségük nyílik adósságaik és  megélhetési problémáik rendezésére, amihez családsegítőink is támogatást nyújtanak. Azoknak, akik különösen nehéz helyzetbe kerültek, vagy csak egy-egy konkrét gond megoldása, mint például egy szemüveg elkészíttetésének költsége nehezíti az életét, segítünk a támogatottsági igény megfogalmazásában, és eljuttatásában a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési osztályára: így esélyhez jutnak a továbblépéshez. Elmondható tehát, hogy a Prevenciós Központ nem csak munkaadóként, hanem szociális támogató partnerként is fontos szerepet tölt be a közfoglalkoztatottak életében, sorsuk alakulásában.

–Milyen munkát végeznek a Prevenciós Központ által foglalkoztatott közmunkások? A kerület mely részein találkozhatunk velük?

Az elmaradhatatlan munka-, és tűzvédelmi oktatást követően közterület takarítói munkakörben foglalkoztatjuk a közmunkásokat. Feladatuk az önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületek takarítása, a gyomirtás, különös tekintettel az allergén növényekre, mint például a parlagfű, amelynek irtását jogszabály írja elő. Közreműködnek a parkgondnokok tevékenységének támogatásában, részt vesznek a közterületi önkormányzati rendezvények helyszíneinek elő- és utótakarítási munkálataiban,  a szélsőséges időjárási körülmények által előidézett károk enyhítésében, következményeik eltakarításában.  Számszerűsítve az  elmúlt esztendőben a közmunkások 142.800 négyzetméter közterület rendszeres takarítását végezték, 8.500 zsák zöldhulladékot és szemetet, valamint 45 köbméter falevelet és lombot gyűjtöttek össze. Idén, a kétszeres létszám nyilvánvalóan ennél is jelentősebb eredményekre enged következtetni. Közmunkásaink a kerület valamennyi városrészében megtalálhatók, beosztásukat a szükségessé váló feladatok határozzák meg. Elmondható, hogy értékteremtő munkát végeznek, amivel hasznot hajtanak a városrész lakosságának. Foglalkoztatásuk pozitív hatást gyakorol a kerületben élő álláskeresők számának alakulására, és számos esetben annak tartós mérséklésére is. Segít a közmunkások munkaerő piaci szocializációjában, a tartós elhelyezkedésükhöz szükséges személyes feltételek létrehozásában. Több olyan esetről tudunk, amikor a közmunkásból az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok valamelyikénél stabil munkavállaló lett, és a Prevenciós Központban is van olyan kollégánk, aki közfoglalkoztatottként kezdte a munkavállalói pályafutását.

–Időről időre felröppennek olyan híresztelések, hogy a jogalkotó jelentősen csökkenteni akarja a közmunkások számát, vagy esetleg meg is szünteti ezt a közfoglalkoztatási formát. Mi erről az Ön véleménye?

A szakterületen töltött évek tapasztalatainak tükrében úgy gondolom, hogy a közfoglalkoztatásra még sokáig szükségünk lesz. Azok a társadalmi és szociális problémák, amelyek folyamatosan újratermelik a tartós elhelyezkedést megakadályozó okokat, belátható időn belül nem fognak megszűnni. A munkanélküliként történő, kilátástalan vegetálásnál összehasonlíthatatlanul humánusabb és emberhez méltóbb a közmunkásként, biztos és kiszámítható jövedelemért történő foglalkoztatás, amely ráadásul képes az értékteremtésre, és a társadalmi szocializáció lehetőségének fenntartására. Ha rajtam múlna, az érintetteknek nem kellene sem a munkahelyek számának csökkenésétől, sem a közfoglalkoztatás megszüntetésétől tartania, továbbá a kormányrendeletben meghatározott közfoglalkoztatási minimálbért eltörölném és a teljes munkaidős foglalkoztatáshoz méltó munkabért adnék a közfoglalkoztatás keretében munkát vállalóknak.

 

 

Képgaléria