I. Szervezeti, személyzeti anyagok

Szervezeti és személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

I. 1. Hivatalos név (teljes név)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ

I. 2. Székhely

1134 Budapest Tüzér u. 56-58.

I. 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1134 Budapest Tüzér u. 56-58.

I. 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-1-320-2654 

+36-1-329-0804

I. 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-1-320-2654

I. 6. Központi elektronikus levélcím

prevencio@szoc.bp13.hu

I. 7. A honlap URL-je

http://prevencio.bp13.hu

I. 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében
nem értelmezhető

I. 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében
nem értelmezhető

I. 10. Az ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 08.00-18.00

Kedd: 08.00-16.30

Szerda: 08.00-16.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 08.00-11.30

 

II. Szervezeti struktúra

II.1. A szervezeti struktúra ábrája

 

 III. A szerv vezetői

 III.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali   elérhetősege (telefon,telefax, postacím, elektronikus levélcím) 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ

1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.

Tel/ fax.: +36-1-320-2654/129-es mellék

Intézményvezető:Németh Borbála

E-mail: nemethborbala@szoc.bp13.hu

 

III.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 

HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ

1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.

Tel.: +36-1-329-0804/130-as mellék

Szakmai vezető: Speizer Mónika

E-mail: e-mail: speizermonika@szoc.bp13.hu

 

HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1134 Budapest, Tüzér u. 56-58.

Tel.: +36-1-320-2654/115-ös mellék

Szakmai vezető: Szedmák Eszter

E-mail: szedmakeszter@szoc.bp13.hu

 

 

"Boribon" Bölcsőde

1133 Budapest, Pannónia u.92-94.

Tel: +36-1-329-1662

Bölcsődevezető: Kovács Erzsébet

E-mail: kovacserzsebet@szoc.bp13.hu

 

"Csipet-csapat" Bölcsőde

1139 Budapest, Hajdú u.21.

Tel: +36-1-239-0727

Bölcsődevezető: Szauter Gizella

E-mail: szautergizella@szoc.bp13.hu

 

"Hancúrház" Bölcsőde

1138 Budapest, Jász u.113-117.

Tel: +36-1-32-6405

Bölcsődevezető: Selyem Anna

E-mail: selyemanna@szoc.bp13.hu

 

"Igazgyöngy" Bölcsőde

1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 3.

Tel: +36-1-340-2512

Bölcsődevezető: Papné Tóth Rita

E-mail: papnetothrita@szoc.bp13.hu

 

"Minimanó" Bölcsőde

1133 Budapest, Visegrádi köz 4.

Tel: +36-1-329-6105

Bölcsődevezető: Lakat Kornélia

E-mail: lakatkornelia@szoc.bp13.hu

 

"Napraforgó" Bölcsőde

1134 Budapest, Angyalföldi sétány 47.

Tel: +36-1-349-0996

Bölcsődevezető: Dezse Marianna

E-mail: dezsemarianna@szoc.bp13.hu

 

"Szivárvány" Bölcsőde

1132 Budapest, Gogol u.32.

Tel: +36-1-329-7200

Bölcsődevezető: Kisné Bozsó Anna

E-mail: bozsoanna@szoc.bp13.hu

 

"Ugribugri" Bölcsőde

1138 Budapest, Vizafogó sétány 6.

Tel: +36-1-349-4906

Bölcsődevezető: Mizsei Mónika

E-mail: mizseimonika@szoc.bp13.hu

 

Családi Bölcsődék

1135 Budapest, Petneházy u.83.

1139 Budapest, Esküvő köz 1-3.

1136 Budapest, Tátra u. 48-52.

Tel: +36-1-239-0564

Családi Bölcsődevezető: Polonyi Tünde

E-mail: polonyitunde@szoc.bp13.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 

1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltéségben működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége ( telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

                                                                                                        E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.2.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.2.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltésgében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme,) ügyfélfogadásának rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.3.1 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.3.2.  A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.4.Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1.4.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4.2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.5. Lapok

Lapok

1.5.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő Testület

 

Ingyenes zöld számunk: 06-80-200-306

 

Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1.

 

Telefon: (1) 452-4100

 

E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu

 

Félfogadás:

 

Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

 

Elérhetőségek

 

Honlap

 

1.6.2.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám,ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

 

1.7. Költségvetési szervek

1.7.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.7.2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

                                                   

 

 

 

Képgaléria