Dokumentumok

Közérdekű adat igénylésével kapcsolatos jogorvoslat Miről nem adhatunk felvilágosítást? A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog nem korlátlan, így nem áll módunkban felvilágosítást adni különösen: - olyan személyes adatokról, illetve jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek olyan adatairól, amelyek nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, - a minősített adatokról (államtitok, szolgálati titok), ...

Archív lapok