Prevenció - Más Kép(p)

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ 2020-ban ismét pályázatot nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumánánál. A pályázat a Prevenció - Más Kép(p) címet kapta, mely több részből tevődött össze.

 

A 2017-ben elnyert EMMI-s pályázat keretében a Prevenciós Központ létrehozta a Magyarországon egyedülálló drog-prevenciós szabaduló szobáját. A Tudat-törő (Mind-breaker) munkacímen futó szabaduló szoba egy függő személy tudatát szimbolizálja. Ez mind a vizuális megvalósításban (pl. emlékfoszlányok hangbejátszások, animációk formájában; elvonási tünetek érzékeltetése), mind a logikai feladványokban megnyilvánul. A játékosok egyre kisebb és sötétebb belsőkből haladnak egyre világosabb és megnyugtatóbb terek felé. Az egyes terekből (tudat-szintekből) való kitörés összehangolt munkával, különböző – prevenciós témájú – feladványok megoldásával lehetséges. Az adott térre jellemző feladatok a szerhasználatról való leszokás szempontjából adekvát megküzdési módok, a társas támogatottság, illetve a tudatosság aspektusaira reflektálnak. 

A játékosok 60 percet kapnak arra, hogy a függőség állapotából eljussanak a sóvárgástól mentes, tisztább tudat állapotába. A játék során a szobába érkezők megismerik a függő személy fontos életeseményeit, a szerhasználat rizikótényezőit, illetve a felépüléshez szükséges védőfaktorokat. A prevenciós tevékenység így személyes élményen keresztül, adott esetben intenzív érzelmi bevonódás mellett, kooperatív módon valósul meg.

A játékosokat monitor/kamera/hangfal rendszer segíti, amennyiben elakadnának egy logikai feladatnál. Ilyen esetekben a terekben elhelyezett hangfalakon keresztül, nem direkt módon, inkább utalások, rávezetések formájában elhangzik a szoba előterében a játékosokat fogadó munkatárs üzenete. A munkatárs kamerarendszer segítségével követi végig a 5-6 fős csoport játékát, és csak akkor avatkozik közbe, ha úgy érzi, a játékosok nem tudnak tovább haladni. 

A célcsoportot a szerhasználat kezdete szempontjából legrizikósabbnak tekinthető 14-18 év közötti serdülők jelentik, akiket a tanintézmények bevonásával, az iskolai drog-prevenció részeként hívunk el a prevenciós játékra. A serdülők interaktivitásra való igényét, valamint vizuális preferenciáikat is kielégíti a művészi igénnyel készült grafikákat és animációkat is felvonultató szoba.

Egy újabb pályázat keretében egy olyan interaktív kisfilmet készített a Prevenciós Központ, melyben az érintett korosztály egy játékos formában vehet részt drog-prevencióban. A Melyik úton? című film irányítható főszereplője egy fiatal, aki egyik este elindul a városban (indító helyzet). A film a történet bizonyos pontjain (döntési helyzetek) megáll, és két lehetséges választási helyzetet kínál a néző (felhasználó) számára. Az egyes döntések alapján mindig két irányba ágazik tovább a történet, bemutatva az adott döntés következményeit. A film azáltal fokozza a célcsoport emocionális bevonódását, hogy olyan, számukra is ismerős hétköznapi helyzeteket mutat be, melyek a mindennapokban valóban fontos döntések meghozatalát követelik. Mit tennél, ha a buliban cigarettával, alkohollal, droggal kínálnának? Mit tennél, ha valaki beléd kötne az este folyamán? Mit tennél, ha látnád, hogy valaki a környezetedben rosszul lett? Mit tennél, ha egy ismeretlen védekezés nélkül is felkínálkozna neked?

Az egyes döntési helyzetek és az általuk megtapasztalt életszerű szituációk olyan módon kerülnek bemutatásra, hogy a célcsoport a helyzetek megoldásához szükséges kompetenciákat is elsajátíthatják. Kit és hogyan kell hívni, ha valaki szerhasználat miatt lesz rosszul? Milyen jelei vannak az intoxikációnak? Mi történik, ha valaki csak 1-2 italt fogyaszt el, és mi a következménye az ún. rohamivásnak (binge drinking)? Milyen problémamegoldási stratégiát lehet alkalmazni stresszhelyzetben (pl. kötekedés, agresszív megnyilvánulások esetén)? Mik a veszélyei annak, ha valaki egyedül megy bulizni? Miért tekinthető protektív tényezőnek a kortársak támogatása?

Az interaktív film önmagában is azonnali visszacsatolást képes nyújtani az egyes rizikómagatartások (pl. szerhasználat, testi épséget fenyegető egyéb kockázatvállaló viselkedés, agresszív magatartás, stb.) következményeiről a célcsoport számára, de hatékonysága természetesen fokozható, amennyiben a film megtekintése után csoportos diszkusszió követi.

 

Jelen programmal célunk ezt a három prevenciós területet összehangolni és a XIII. kerületben működő 17 középiskolát megszólítani. A program során 9-10. évfolyamra járó diákokat, osztályokat fogadtunk, akik korukból adódóan érintettek lehetnek a drog- és más függőséget okozó szerekkel szemben. Az osztályokat forgó rendszerben fogadtuk a Prevenciós Központban, ahol egy időben, három helyszínen tudtak részt venni a prevenciót szolgáló programokon. A szabaduló szobában 5-6 főt tudtunk egyszerre fogadni, addig az osztály többi részét két csapatra osztva, egyik fele a Melyik úton? című drog-prevenciós filmet nézte, a másik csapat a Prevenció Stúdióban töltötte az időt. A körforgás végén az egész osztállyal az átélteket egy közös feldolgozás során beszélték át az erre kiképzett utcai- és lakótelepi szociális munkásokkal, illetve az óvodai- és iskolai szociális segítői szociális munkásokkal. A programba 1500 diákot vontunk be. A programmal célunk az volt, hogy a bevont fiataloknak egy olyan képet, tudást adjunk át a káros szenvedélyekről, amely segítséget tud adni számukra és képesek lesznek nemet mondani az egészségükre káros szerekre.

Mindemellett a pályázat keretében egy drogprevenciós filmet készítettünk, Köszi, jól vagyok címmel. A film egy szerhasználó fiatal életét mutatja be, hogy hogyan hat a drogfogyasztás a mindennapi életére és az arról való leszokás rögös útját ismerhetjük meg.

 

 

 

 

 

A képek a csoportok fogadása-, illetve a film forgatása során készültek.

 

Képgaléria