Jó gyakorlatok a menekültek ellátásában

Március 28-án Jó gyakorlatok átadása, fókuszban a menekültek címmel, a Prevenciós Központ rendezésében, az érintett állami és civil szervezetek képviselőinek részvételével nagy érdeklődéssel kísért kerekasztal beszélgetésre került sor a rendező intézmény Tüzér utcai épületének aulájában.

 

A meghívott szakembereket dr. Szabó Tamás, a Homo Oecologicus Alapítvány kuratóriumi elnöke, az esemény moderátora üdvözölte, majd az egybegyűltek Holopné Schramek Kornélia, a XIII. kerületi önkormányzat alpolgármesterének nyitó beszédét hallgatták meg. Mint elhangzott, az önkormányzat vezetése a több, mint két éve tartó orosz-ukrán háború első percétől kezdve fokozott figyelemmel kíséri a háború következményeit, és mindent megtesz a városrészünkbe érkező, segítségre és támogatásra szoruló menekültek felkarolása érdekében.

Heti rendszerességgel 54 Ukrajnából érkezett család helyzetének alakulását követjük nyomon, 2 kisgyermek számára bölcsődei, 30 gyermek részére óvodai ellátást biztosítunk, 25-30 fő étkeztetéséről gondoskodunk a szükségessé váló operatív döntések meghozatala mellett – tájékoztatta a kerekasztal beszélgetés résztvevőit az alpolgármester.

 

–A kerekasztal beszélgetés, mint új kezdeményezés megszervezésével azt a célt szeretnénk szolgálni, hogy a magunk lehetőségeivel hozzájáruljunk a menedékesek ellátásával kapcsolatos tapasztalatok megosztásához, a feladatok végrehajtásában együttműködő állami és civil szervezetek együttműködésének erősítéséhez - mondotta  végezetül Holopné Schramek Kornélia alpolgármester, jó tanácskozást, eredményes munkát kívánva a jelenlévőknek. A továbbiakban azoknak a kérdéseknek a megválaszolására került sor, amelyeket a kerekasztal beszélgetés résztvevői az esemény előkészítésének időszakában juttattak el a szervezőkhöz. A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatban előbb Varga Nagy Edit, Budapest Főváros Kormányhivatala 4. Családtámogatási osztályának vezetője, majd Ganyecz Magdolna, a BFKH XIII. Kerületi Gyámügyi osztály  vezetője adott átfogó tájékoztatást a Magyarországon élő ukrán állampolgárok jogosultságaival, kötelezettségeivel kapcsolatosan. A magyar törvények az itt élő ukrán családokra is vonatkoznak, beleértve az óvodai beiratkozást és a tankötelezettséget is. Ha a menedékes gyermek iskolai hiányzása meghaladja az 50 órát, a hatályos jogszabályok szerint a lakóhelye szerinti gyámhatóság gondoskodik a védelembe vételéről. Mint elhangzott, családtámogatási ellátásra csak a Magyarországon élő gyermekek után jogosultak a menedékesek – a nagyszülőkkel Ukrajnában maradt gyermekek után nem. Szóba került az elvált szülők gyermekeikkel kapcsolatos jogainak érvényesítési módja is: kötelezettségeikről és jogosultságaikról a magyar bíróság, illetve bizonyos esetekben a gyámügyi hatóság dönt.

 

Az elhangzott tájékoztatókat követően a közönség soraiban helyet foglaló szakemberek tették fel kérdéseiket, majd a kerekasztal tanácskozás a résztvevő civil szervezetek bemutatkozásával, a fővárosi-, és a helyi önkormányzatokkal történő együttműködésük tartalmának, alakulásának ismertetésével folytatódott. Az elhangzottakból rendkívül színes és sokrétű szakirányú tevékenység képe rajzolódott ki, amelyben a lakhatás támogatása, szálláshelyek fenntartása mellett nyelvtanfolyamok szervezése, készpénzsegély, adományozás, és más támogatási formák folyamatos fenntartása mellett fontos szerepe van a jogvédelemnek, a foglalkoztatással kapcsolatos szervezőmunkának, és az integráció elősegítésének is.

 

A jelenlévő szervezetek képviselői valamennyien egyetértettek abban, hogy az együttműködő állami és civil szervezetek összefogásának eredményeként a menedékesek részéről nagyfokú bizalmat tapasztalnak. A megszólalók fontosnak tartották, hogy tevékenységük eredményeként élő közösségek jöttek létre, amelyek megkönnyítik a hazájukból menekülni kényszerült családok mindennapjait, problémáik ismertté válását és kezelését. A kerekasztal beszélgetés, amelyen a Fővárosi Kormányhivatal, a Budapesti Módszertani Központ, és a Magyar Vöröskereszt képviselői mellett jelen voltak az UNICEF, a Terres des Hommes Alapítvány, a Menedék Egyesület, a Migration Aid, a Baptista Szeretetszolgálat, a Dévai Fogadó, és más civil szerveződések reprezentánsai is, dr. Szabó Tamás zárszavával ért véget.

 

 

Képgaléria