HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ története

HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT TÖRTÉNETE

Így kezdődött…

1988-ban az akkori XIII. kerületi Tanács és a Magyar Katolikus Egyház Szeretetszolgálata által közösen benyújtott pályázat eredményeként hozták létre a HÍD Önkormányzati – Egyházi Családsegítő és Módszertani Központot. A HÍD nevének szimbolikus értelmében a kapcsolati kommunikációs, együttes munkában megvalósuló lehetőségekben keresi a családdá, - csoporttá, - társadalommá szerveződés útját. A HÍD fő feladatát az alábbiakban határozták meg: mint családsegítő központ, a kerületi szociális alapellátásban való részvételére, mint állami-egyházi családsegítő szolgálat családterápiás és családkonzultációs tevékenységre, egyházi módszertani központként arra, hogy terephelyül szolgáljon az egyháznál szociális munkát végzők, illetve kispapok számára, másrészt kiadványok megjelentetésére a segítő munka témakörében. A családgondozás a kerület egy kijelölt részén, mintegy 50 ezer főt érintő területen kezdődött meg. Ez a területi korlátozás hamar tarthatatlan lett és rövid időn belül a kerület minden lakosa az intézményhez tartozott. Az egyéni esetmunka mellett csoportok is szerveződtek: a játszóház 8-12 év közöttieknek (nyári nyaraltatással), nyugdíjas klub, kompenzált pszichotikusok csoportja, bibliodráma az egyetemista korosztály számára. Családterápiára és családkonzultációra a kerületen kívül a főváros egész területéről fogadott az intézmény klienseket egyházi szálon keresztül.

  …és így folytatódott

Lassanként a Magyar Karitásszá átalakult Szeretetszolgálat részvállalása csökkent és 1998 január 1-től az intézmény kizárólag önkormányzati fenntartásúvá vált. Az 1997-es gyermekvédelmi törvény a családot segítő szolgáltatások által, az önkormányzat alapellátó feladatává tette a gyermekek családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az intézménynek adta 1997. november 1-től. 1998-ban az intézmény új működési helyét a Visegrádi u. 96/b szám alatt jelölték ki. Az igazi strukturális változásra 1999. október 1-től nyílt lehetőség egy új, önálló telephely kialakításával a Vizafogó sétány 6. szám alatt. 2002-ben Híd Családsegítő a Visegrádi u. 111-be költözött, itt működtetve a családsegítést, a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásaira a Vizafogó sétány 6. szám alatti telephelyet jelölte ki a fenntartó. Ebben a szervezeti tagozódásban végezték szolgáltatásaikat az egyes egységek 2005 tavaszáig. 2005-ben a fenntartó önkormányzat létrehozta a Prevenciós Központot, amelynek egyik szakmai egysége a HÍD Családsegítő lett. A következő jelentős változás

2016. január 1-től a törvényi változások következtében a HÍD Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ szakmai egységek összevonása megtörtént, a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ néven működik, mely előkészíti a hatósági intézkedéseket, valamint a speciális szolgáltatásokat biztosítja a kerületi lakosoknak. Célunk, hogy a gyermekek a saját családjukban nevelkedhessenek, és csak legvégső megoldásként tegyünk javaslatot családjukból való kiemelésükre azokban az esetekben, amikor az együttműködés hiánya lehetetlenné teszi a veszélyeztetettség elhárítását.