Gyermekvédelmi tanácskozás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ és Családi  Bölcsődei Hálózat február 20-án, a polgármesteri hivatal Tanácstermében rendezte meg 2024. évi Gyermekvédelmi tanácskozását, amelyen a különböző szakterületek vezetői számot adtak a gyermekvédelem és a jelzőrendszer működtetése területén végzett 2023. évi munka eredményeiről, tapasztalatairól, és áttekintették a következő időszak legfontosabb feladatait.

Az eseményen megjelent szakembereket, akik között ott volt Lányi Zsolt rendőr alezredes, a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Gálné Molnár Klára, a Közép-Pesti Tankerületi Központ főosztályvezetője, Varga Zsanett, az önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési bizottságának elnöke, Karácsonyi Magdolna aljegyző, a polgármesteri hivatal Szociális és Köznevelési osztályának vezetője, dr. Szabó Krisztina köznevelési referens, valamint több XIII. kerületi oktatási intézmény reprezentánsa is,  Holopné Schramek Kornélia alpolgármester üdvözölte, ráirányítva a figyelmet a tanácskozás megrendezésének körülményeire, aktualitására is.

A mai konferencián a helyi gyermekvédelemről beszélünk. E téma kiemelt jelentőségét többek között az adja, hogy a szakellátásban egy gyermekotthoni abúzus következtében előállt botránytól hangos a közbeszéd. Nőként, szülőként, érző emberként mérhetetlenül felháborított a kialakult helyzet mondotta bevezetőjében Holopné Schramek Kornélia, emlékeztetve arra, hogy az ügy lényeges körülményei máig nem ismeretesek.

Önkormányzatunk évente vizsgálja a helyi gyermekvédelmi rendszer működését és határozottan mondhatom, hogy elkötelezettek vagyunk és felelősnek érezzük magunkat a gyermekjóléti alapellátások magas színvonalú biztosításáért, a feltételek megteremtéséért. Alapvető célnak tekintjük, hogy minél kevesebb gyermek kerüljön szakellátásba, minél több gyermek nevelkedjen saját családjában és mindaddig adjuk meg a lehetőséget a családoknak, amíg a szülők, a családi környezet a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését biztosítani tudják.

Ezúton szeretném megköszönni a jelenlévő jelzőrendszeri tagoknak az elmúlt években kifejtett áldozatos tevékenységét. További munkájukhoz szakmai elköteleződést és együttműködést kívánok! Kívánom, hogy a Gyermekvédelmi Tanácskozás minden résztvevője értékes gondolatokkal térjen haza!

Az alpolgármester asszony bevezető gondolatait egy Márai Sándor idézettel zárta: Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen igazság – mondotta Holopné Schramek Kornélia, eredményes munkát kívánva a tanácskozás valamennyi résztvevőjének.

Az elhangzottakat követően Németh Borbála, a tanácskozást rendező intézmény vezetője adott tájékoztatást a Prevenciós Központ tevékenységéről, a gyermekvédelmi területen folytatott munka helyzetéről, köszönetet mondva a fenntartó önkormányzatnak egész évi, sokoldalú támogatásáért, majd Lakat Kornélia bölcsődevezető beszámolóját hallgatták meg az egybegyűltek a bölcsődékben folytatott gyermekvédelmi tevékenységről. Mint elhangzott, a bölcsődei szakemberek nem „megmondó emberek” akarnak lenni, hanem a segíteni akarás vezérli tevékenységüket. Az előadó aggasztónak nevezte, hogy a jelzések többségére családon belüli konfliktusok, kommunikációs nehézségek miatt került sor, és felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan emelkedik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma a városrész bölcsődéiben (is).

A következő előadó Erdélyi Nóra, az Egyesített Óvoda intézményvezetője volt, aki többek között arról tájékoztatta a jelenlévő gyermekvédelmi szakembereket, hogy az elmúlt egy évben 30%-kal nőtt az óvodákba járó autista gyermekek száma. A leggyakrabban tapasztalt problémák között a válásokhoz, a rendezetlen szülői felügyelethez tartozó konfliktusokat, új területként a túlsúlyos és az étkezési zavarral küzdő, valamint a digitális eszközhasználat miatt veszélyeztetett gyermekek növekvő esetszámát említette az Egyesített Óvoda vezetője, majd ismertette a jelenlévőkkel a 2023-2028. évi Egységes Nevelési Program legfontosabb célkitűzéseit. Beszámolója végén Erdélyi Nóra hangsúlyozta, hogy soha nem engedhetjük el egyetlen kisgyermek kezét sem, majd köszönetet mondott a fenntartó önkormányzatnak a kimagasló infrastrukturális körülmények biztosításáért, a dolgozók megbecsüléséért.

Szedmák Eszter, a HÍD Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője az intézményben folyó gyermekvédelmi tevékenység sajátosságairól szólva elmondta, hogy évről-évre nő az orvosi ellátást igénylő pszichés-mentális problémával küzdő kamaszok száma, ami leginkább a családok szétesésére, a válások magas arányára, a családtagok elmagányosodására vezethető vissza. Az álláskeresők érdekében végzett munka eredményeiről, új módszereiről történt tájékoztatást követően az előadó örömmel említette meg, hogy 2023-ban minden korábbinál több adomány érkezett az intézményhez a szükséget szenvedők megsegítése érdekében.

A következő előadó, Speizer Mónika szakmai vezető arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy gyermekvédelmi területen töltött 23 éves munkája során megbizonyosodott arról: a gyermekvédelem minőségét, eredményességét alapvetően határozza meg a jelzőrendszer működése. Mint elhangzott, Magyarországon az elmúlt esztendőben 110.000 veszélyeztetett kiskorú élt, a legtöbben Borsodban és Budapesten. A kerületi gyermekvédelmi intézményekhez 2023 évben 1300 intézkedést kiváltó jelzés érkezett. Évek óta folyamatosan növekszik a védelembe vett gyermekek száma – mondotta az előadó, emlékeztetve arra, hogy az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi rendszer szolgáltatásai ingyenesek, és nincs várólista sem.

Gáll Aletta mentálhigiénés tanácsadó pár-, és családkonzultáció tárgyú előadásában arról beszélt, súlyos problémákat okoz, hogy a legtöbbször akkor fordulnak szakemberhez az érintettek, amikor már nagyon elmérgesedett a családon belüli helyzet. A probléma mértékét jelzi, hogy Magyarországon a KSH adatai szerint egyetlen év alatt (a legutóbbi adat 2022. évi) 22%-kal nőtt a válások, 11%-kal csökkent a házasságkötések száma. A Prevenciós Központban biztosított kapcsolati segítség keretén belül rendszeresen foglalkoznak a problémás egyénekkel és családokkal – kivéve azt az időszakot, amelynek során perben kívánják érvényesíteni elképzeléseiket korábbi családtagjaikkal szemben.

A tanácskozás utolsó előadója, Szabó Henriett a Prevenciós Központban működő Tanoda létrehozásának jogi alapjáról, az érintettek köréről, a tanodai szolgáltatás módszereiről, csoportjairól és célkitűzéseiről adott tájékoztatást. A tanodában folyó munka lényegét egy régi bölcseleten keresztül érzékeltette: munkatársaival azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ne csak halat adjanak a foglalkozásokat látogató gyerekeknek, de megtanítsák őket a háló használatára is. Mint elhangzott, a Tanoda az általános iskolás korosztályra összpontosítja tevékenységét, de már van érettségire felkészítő csoportjuk is. Szabó Henriett egy kisfilm vetítésével zárta előadását, amely a Tanoda egy éves születésnapja alkalmából készült, és amelyben a tanodás gyerekek beszélnek arról, hogy miért szeretnek ebbe a közösségbe járni.

A Prevenciós Központ által megrendezett 2024. évi Gyermekvédelmi tanácskozás a hallgatóságban helyet foglaló szakemberek kérdéseinek megválaszolásával, majd Németh Borbála intézményvezető zárszavával fejezte be munkáját. Az elhangzott előadások lényeges tartalmi pontjait összefoglaló, a konferenciára készült segédletet csatolt dokumentumként tölthetik le honlapunk látogatói. A konferencián készült képeket galériánkban tekinthetik meg.

 

 

Képgaléria